แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบรถลิฟท์กระเช้า ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย จะเป็นแบบฟอร์ม ปจ 2  ซึ่งรถลิฟท์กระเช้าทุกคันของ บริษัท ยุธาภัคร์ มีการตรวจสอบสภาพรถโดยแบบฟอร์ม ปจ 2 เป็นประจำทุกๆ 6  เดือน

บริษัท ยุธาภัคร์ จำกัด ให้เช่า จำหน่าย ซ่อมลิฟท์กระเช้า Boom Lift, Scissor Lift, Personal Lift