ผู้ที่ปฏิบัติงานขับรถกระเช้าทุกคนจะต้องผ่านการเข้าอบรมการใช้งานรถกระเช้าอย่างปลอดภัย ซึ่งจะอธิบายถึงหลักการในการใช้งานรถ และข้อควรระวังต่างๆ ซึ่งเมื่อผ่านการอบรมนี้แล้ว ผู้อบรมจะได้รับใบอนุญาตขับรถกระเช้า ซึ่งผู้ที่ไม่ได้ผ่านการอบรมการใช้งาน และรวมถึงผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถกระเช้า ไม่ควรขับรถกระเช้าโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตรายกับตัวผู้ใช้งาน และผู้ร่วมงานได้

บริษัท ยุธาภัคร์ จำกัด ให้เช่า จำหน่าย ซ่อมลิฟท์กระเช้า Boom Lift, Scissor Lift, Personal Lift