ถลิฟท์กระเช้าเหมาะกับการทำงานที่ต้องทำบนที่สูง โดยมีเงื่อนไขต่างๆที่จำกัด เช่น 

                     -  ทำงานในพื้นที่แคบที่มีความสูง

                     -  การทำงานบนที่สูง ซึ่งด้านล่างมีเครื่องจักร หรือสิ่งกีดขวาง

                     -  เป็นต้องเคลื่อนย้ายจุดทำงานบ่อยครั้ง

                     -  จุดทำงานมีความซับซ้อน จำเป็นต้องยื่นตัวเข้าไปใกล้

 รถลิฟท์กระเช้ามักจะใช้กับการทำงานแบบใด?

                     -  งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบท่อดูดอากาศ งานติดตั้งต่างๆบนหลังคา

                     -  การทำความสะอาดหลังคา หรือการซ่อมหลังคา

                     -  การทาสีผนัง การทำความสะอาดผนัง

                     -  การติดตั้ง การเปลี่ยนโคมไฟ หลอดไฟ ทั้งในและนอกอาคาร

                     -  ทำความสะอาดจานดาวเทียม

                    -  งานติดตั้งวัตถุที่อยู่ใต้ขื่อคาน