Boom lift เป็นรถลิฟท์กระเช้าที่สามารถขึ้นลงได้ทั้งแนวดิ่ง และสามารถยื่นกระเช้าออกไปนอกตัวรถได้ รวมถึงสามารถหมุนฐานกระเช้าเพื่อเปลี่ยนจุดทำงาน โดยไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถได้  สำหรับรถลิฟท์กระเช้าแบบ  Boom  Lift  มี  2  ประเภท  คือ

                  1. Articulating  Boom  Lift  (Battery / Engine)  :   เป็นรถลิฟท์กระเช้าชนิดแขนพับ  มีความคล่องตัว  และเข้าถึงหน้างานที่ซับซ้อน  สามารถควบคุมการทำงานทั้งหมดได้จากบนกระเช้า ซึ่งมีทั้งรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่  ที่มีข้อดีคือไม่เกิดมลพิษในขณะใช้งาน  และรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์  Diesel  ซึ่งใช้งานที่ความสูงที่มากกว่า  

                    Boom Lift cแบบไฟฟ้า

ModelPlatform HeightWidthHorizontal Reach Maximum
บริษัท ยุธาภัคร์ จำกัด ให้เช่า จำหน่าย  ซ่อมลิฟท์กระเช้า Boom Lift, Scissor Lift, Personal Lift, จำหน่าย parts สำหรับลิฟท์กระเช้า
Boom Lift Z34/222N
10.52  m.1.47  m.6.78  m.
 บริษัท ยุธาภัคร์ จำกัด ให้เช่า จำหน่าย  ซ่อมลิฟท์กระเช้า Boom Lift, Scissor Lift, Personal Lift, จำหน่าย parts สำหรับลิฟท์กระเช้า
Boom Lift Z45/25J
13.94  m.1.79  m.7.65  m.

                    Boom Lift แบบน้ำมัน

Model
Platform Height
Width
Horizontal Reach Maximum

บริษัท ยุธาภัคร์ จำกัด ให้เช่า จำหน่าย  ซ่อมลิฟท์กระเช้า Boom Lift, Scissor Lift, Personal Lift, จำหน่าย parts สำหรับลิฟท์กระเช้า
Boom Lift Z60/34
18.39  m.2.46  m.11.05  m.
Copyright © 2017. YUTAPAK CO.,LTD.
Boom LIft Z80/60
23.77  m.2.49  m.18.29  m.

                 2. Telescopic  Boom  Lift  (Engine)  :   เป็นรถลิฟท์กระเช้าชนิดแขนตรง ซึ่งมีข้อดีคือมีระยะเอื้อมของแขน  Boom ที่มาก  เมื่อเทียบกับ Boom Lift ชนิดแขนพับ สามารถควบคุมการทำงานทั้งหมดได้จาากบนกระเช้า ด้วยลักษณะของล้อที่มีดอกยางขนาดใหญ่จึงสามารถขับเคลื่อนผ่านพื้นที่  ที่เป็นพื้นดิน  เช่น  พื้นที่การก่อสร้างอาคาร

Model
Platform Height
Width
Horizontal Reach Maximum
บริษัท ยุธาภัคร์ จำกัด ให้เช่า จำหน่าย  ซ่อมลิฟท์กระเช้า Boom Lift, Scissor Lift, Personal Lift, จำหน่าย parts สำหรับลิฟท์กระเช้า
Boom Lift S65
19.80  m.2.59  m.17.10  m.
บริษัท ยุธาภัคร์ จำกัด ให้เช่า จำหน่าย  ซ่อมลิฟท์กระเช้า Boom Lift, Scissor Lift, Personal Lift, จำหน่าย parts สำหรับลิฟท์กระเช้า
Boom Lift S80
24.38  m.2.50  m.21.79  m.
บริษัท ยุธาภัคร์ จำกัด ให้เช่า จำหน่าย  ซ่อมลิฟท์กระเช้า Boom Lift, Scissor Lift, Personal Lift, จำหน่าย parts สำหรับลิฟท์กระเช้า
Boom Lift S85
25.91  m.2.50  m.23.30  m.
บริษัท ยุธาภัคร์ จำกัด ให้เช่า จำหน่าย  ซ่อมลิฟท์กระเช้า Boom Lift, Scissor Lift, Personal Lift, จำหน่าย parts สำหรับลิฟท์กระเช้า
Boom Lift S100
30.48  m.2.54  m.22.86  m.