Personal Lift   เป็นรถลิฟท์กระเช้ายกคนที่ขึ้นได้คนเดียว  ใช้แรงคนในการเข็นเคลื่อนย้ายตำแหน่ง เป็นลิฟท์กระเช้าส่วนบุคคล ที่มีน้ำหนักเบา ขนย้ายง่าย ด้วยลักษณะของตัวรถที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา  จึงเหมาะกับการใช้งานภายในอาคารที่พื้นที่รับน้ำหนักได้ไม่มาก  และทางเข้าออกที่มีขนาดเล็ก  เช่น  โรงแรม  ห้างสรรพสินค้า หรืออาคารสำนักงาน

ModelPlatform HeightWidthMachine WeigthOuttrigger  Footprint
บริษัท ยุธาภัคร์ จำกัด ให้เช่า จำหน่าย  ซ่อมลิฟท์กระเช้า Boom Lift, Scissor Lift, Personal Lift, จำหน่าย parts สำหรับลิฟท์กระเช้าPersonal Lift AWP20S6.12  m.0.74  m.307  kg.2.10  m2
บริษัท ยุธาภัคร์ จำกัด ให้เช่า จำหน่าย  ซ่อมลิฟท์กระเช้า Boom Lift, Scissor Lift, Personal Lift, จำหน่าย parts สำหรับลิฟท์กระเช้า
Personal Lift AWP30S
9.00 m.0.74  m.
352  kg.2.10  m2
บริษัท ยุธาภัคร์ จำกัด ให้เช่า จำหน่าย  ซ่อมลิฟท์กระเช้า Boom Lift, Scissor Lift, Personal Lift, จำหน่าย parts สำหรับลิฟท์กระเช้า
Personal Lift AWP36S
11..10  m.0.74  m.
461  kg.4.00  m2
บริษัท ยุธาภัคร์ จำกัด ให้เช่า จำหน่าย  ซ่อมลิฟท์กระเช้า Boom Lift, Scissor Lift, Personal Lift, จำหน่าย parts สำหรับลิฟท์กระเช้า
Personal Lift AWP40S
12.29  m.0.74  m.
472  kg.4.65  m2