รถลิฟท์กระเช้านั้น จะมีอยู่หลายแบบ แต่ที่บริษัท ยุธาภัคร์ มีจำหน่าย  และให้เช่ามี ดังนี้

บริษัท ยุธาภัคร์ จำกัด ให้เช่า จำหน่าย ซ่อมลิฟท์กระเช้า Boom Lift, Scissor Lift, Personal Lift

     Personal Lift   เป็นรถลิฟท์กระเช้ายกคนที่ขึ้นได้คนเดียว  ใช้แรงคนในการเข็นเคลื่อนย้ายตำแหน่ง 

        Specification...>>>

บริษัท ยุธาภัคร์ จำกัด ให้เช่า จำหน่าย ซ่อมลิฟท์กระเช้า Boom Lift, Scissor Lift, Personal Lift, จำหน่าย parts สำหรับลิฟท์กระเช้า

     Scissor Lift  เป็นรถลิฟท์ระเช้า ที่ขึ้นลงในแนวดิ่ง แต่ก็สามารถเลื่อนถาดรองพื้นกระเช้าออกไป เพื่อยื่นไปทำงานด้านหน้าได้ 

        Specification...>>>

บริษัท ยุธาภัคร์ จำกัด ให้เช่า จำหน่าย ซ่อมลิฟท์กระเช้า Boom Lift, Scissor Lift, Personal Lift, จำหน่าย parts สำหรับลิฟท์กระเช้า

     Boom lift เป็นรถลิฟท์กระเช้าที่สามารถขึ้นลงได้ทั้งแนวดิ่ง และสามารถยื่นกระเช้าออกไปนอกตัวรถได้ รวมถึงสามารถหมุนฐานกระเช้าเพื่อเปลี่ยนจุดทำงาน โดยไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถได้ 

        Specification...>>>


         นอกจากรถลิฟท์กระเช้าแล้ว  ทางบริษัท ยุธาภัคร์ จำกัด ยังจำหน่ายอะไหล่สำหรับรถลิฟท์กระเช้า